DynaForm zitelementen uit productie

Dordrecht, 26 mei 2021.

Dyna Products is een bedrijfsonderdeel wat specifiek maatwerk vervaardigt, in het bijzonder de Dynaform zitelementen.

In de afgelopen jaren is de vraag naar de Dynaform zitelementen gedaald, onder andere als gevolg van goede functionele alternatieven. Met het oog op de Medical Device Regulation wetgeving, de verminderde vraag en de beschikbare alternatieve producten hebben wij besloten te stoppen met de productie van de Dynaform zitelementen per 26 mei j.l.

Lopende trajecten en voor die tijd ontvangen opdrachten zullen wij onverminderd uitvoeren. De onderdelen voor herverstrekking blijven tot nader bericht c.q. vraag beschikbaar.

Dyna Products blijft natuurlijk uw betrouwbare leverancier van DynaParts rolstoelonderdelen en accessoires. Zie voor het assortiment van DynaParts onze website