Privacy- en cookieverklaring

Privacyinstellingen

Wijzig je privacyinstellingen hieronder

Wij maken gebruik van Google Analytics om gegevens over onze website te verzamelen.

Bekijk details

Om onze website goed te laten werken verzamelen wij data van bezoekers. U kunt hierbij denken aan de data vanuit een contactformulier, en data voor het veilig maken van deze website.

Bekijk details
Vergeet mijn instellingen Verwijderd

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 29 november 2021.

Iedere dag zetten wij ons in om voor onze klanten ‘meer mogelijk te maken’. Dat doen we met ons assortiment aan hulpmiddelen. Om een goed hulpmiddel te kunnen verstrekken en adequate service te kunnen verlenen, heeft Dyna Products informatie en persoonsgegevens nodig. Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze klanten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van gegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat wij: 

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • uw rechten respecteren, zoals uw recht op inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens.

 

Deze privacy- en cookieverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Dyna Products B.V. Dyna Products is onderdeel van Medux B.V. De naam Medux kunt u daarom ook teruglezen in deze verklaring.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Registreren

Via onze website kunt u een account aanmaken. Hiervoor gebruiken wij uw gebruikersnaam, emailadres, bedrijfsnaam, contactpersoon en de functie van de contactpersoon, zodat we u meer informatie kunnen geven over de producten die wij aanbieden (uitvoering van de overeenkomst). Wij bewaren uw accountgegevens totdat u uw account verwijdert. Als u 3 jaar niet meer bent ingelogd, sturen wij eenmalig een herinnering per e-mail. Wanneer je hier niet op reageert, verwijderen wij uw account.

Contact opnemen en klantenservice

Wanneer u een e-mail stuurt, een ingevuld contactformulier stuurt, of op een andere manier contact met ons opneemt, gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden. Wij zullen dergelijke berichten met daarin uw naam, adres, contactgegevens (en eventueel zakelijke informatie wanneer u vanuit zakelijk oogpunt contact met ons opneemt) en de inhoud van uw bericht gebruiken om uw verzoek of vraag te beantwoorden. We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

Bezoek aan ons kantoor

Wanneer u bij ons kantoor op afspraak komt, dan registreren wij om de afspraak met u uit te kunnen voeren uw (bedrijfs)naam, contactgegevens en afspraakgegevens in de agenda. Deze gegevens blijven maximaal 2 jaar in de agenda bewaard.

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

Dyna Products deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Dit betekent dat wij een grondslag hebben, wij de derde als leverancier inschakelen of als de derde onderdeel uitmaakt van de groepsmaatschappij waarbinnen Dyna Products zich bevindt: Medux. De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Betalingsleveranciers
 • Cookieleveranciers
 • Telecomleveranciers
 • Ingeschakelde consultants en tussenpersonen

Dyna Products kan uw persoonsgegevens verder delen met verwerkingsverantwoordelijken die deel uitmaken van Medux, op grond van een gerechtvaardigd belang voor interne administratieve doeleinden binnen het concern, of indien dit noodzakelijk is om de overeenkomst met u uit te voeren. Dit betekent dat uw persoonsgegevens inzichtelijk kunnen zijn voor medewerkers van andere entiteiten binnen Medux. De medewerkers van deze entiteiten krijgen enkel toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is uit hoofde van hun functie. Uiteraard gaan alle medewerkers zorgvuldig met uw gegevens om en zullen andere entiteiten de persoonsgegevens niet inzetten voor andere doeleinden zonder dat daar een grondslag voor bestaat.

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Dyna Products gebruikt cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies)

 

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Browsergegevens
 • Datum en tijd
 • Gegevens vanuit de velden

 

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

Wij kunnen de volgende cookies gebruiken:

Cookie

Soort

Entiteit en passende waarborgen

Doel

Bewaartermijn

Google Analytics

 

Analytisch

Google LLC,

Verenigde Staten

 

Privacyverklaring

Cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren.

Maximaal 2

jaar

Google reCAPTCHA

Functioneel

Google LLC,

Verenigde Staten

 

Privacyverklaring

Aan de hand van reCAPTCHA controleert Google of degene die een formulier invult een legitieme bezoeker of een bot is. Dit om fraude en misbruik te voorkomen.

Maximaal 9 maanden

Dyna Products

 

Functioneel

Dyna Products B.V.

Deze cookies zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de website functioneert: het stelt u in staat door de website te navigeren en de functies op de website te gebruiken.

Maximaal 2

jaar

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Links naar andere websites

Op https://dynaproducts.nl/ staat een aantal links naar websites van onze partners. Als u daarop klikt, wordt de website van die partner geopend. Zodra u op de website van een van onze partners bent, is het privacybeleid van die partner van toepassing.

Welke privacyrechten heeft u?

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Daarnaast heeft u de volgende rechten:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van foute persoonsgegevens
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van persoonsgegevens
 • Het laten beperken van de verwerking van persoonsgegevens
 • Het (laten) overdragen van persoonsgegevens

 

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen dan kunt u dit kenbaar maken via dit webformulier. Het is ook mogelijk om dit document te printen en te sturen naar functionarisgegevensbescherming@medux.nl. Tot slot kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Bent u toch niet tevreden met hoe er met uw verzoek om wordt gegaan? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Contactgegevens

Voor vragen over uw gegevens, de manier waarop we daarmee omgang of over deze privacy- en cookieverklaring, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Klantenservice Dyna Products:

Telefoon: 078 – 652 61 64

E-mail: info@dynaproducts.nl

Daarnaast kunt u een brief of e-mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming:

Dyna Products B.V.

t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Kamerlingh Onnesweg

15 3316 GK Dordrecht

E-mail: functionarisgegevensbescherming@medux.nl